Velkommen

Velkommen hos valgmenighederne

STADIG FOLKEKIRKEN

Der er to måder at være medlem af folkekirken på.

  • Som medlem af sognekirken, er det din adresse som afgører, hvilket sogn og derved kirke (og præst), du hører til.
  • Som medlem af en valgmenighed, er du en del af et fællesskab, som strækker sig over bopælens grænser, det er ikke geografien, men dig selv, der vælger hvilken præst og kirke du hører til.


Hvad er en valgmenighed?

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder er to frie grundtvigske menigheder i den danske Folkekirke inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, folk og pædagogik.


Hvorfor valgmenighed?

En valgmenighed er en åben menighed indenfor folkekirken. Det er den samme Gud, de samme handlinger, men med et stærkere fællesskab. Vi vægter et stærkt og levende fællesskab, hvor vi altid har plads til flere. Som valgmenighed er vi opbygget som en demokratisk forening med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen varetager den daglige drift. Vi er økonomisk fuldstændig uafhængige af folkekirken, og det betyder, at vi selv har lov til at bestemme, hvordan vi vil være kirke!


For en grundtvigsk valgmenighed er gudstjenesten med prædiken, dåb og nadver hjørnestenen i kirkelivet, for her kan mennesker komme i kontakt med den ånd, der har været kristendommens fra allerførste færd. Men vi prioriterer også arbejdet med børn og unge samt konfirmander meget højt, og prøver at have tilbud som rammer hele vejen rundt.

Vi er også stolte af vores historie, som rækker næsten helt tilbage til Grundtvigs egen tid, og vi har stået ved den grundtvigske tradition lige siden, men det er også en arv, som forpligter.


Et tilvalg

Valgmenigheder kan sammenlignes med friskoler, efterskoler og højskoler, hvor man også nyder frihed under ansvar og hvor det personlige engagement er betydningsfuldt. En valgmenighed er et aktivt tilvalg på grund af værdierne, fælleskabet, de mennesker der omgiver den eller fordi der er en tradition for det i familien.


Som medlem er du stadig medlem af folkekirken og dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er det samme.


Udover gudstjenesterne om søndagen mødes vi også i valgmenigheden i løbet af ugen til arrangementer og andet. Valgmenighedens fællesskab går på tværs af alle sognegrænser, og enhver er hjerteligt velkommen til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer, medlem eller ej.

Vi har ansvar for driften og økonomien, og står for  lønninger, vedligeholdelse af bygninger osv.

Vi lægger vægt på sammenholdet. Ud over gudstjenesterne hver søndag, mødes vi i også valgmenighederne til studie- og læsekredse, foredrag, koncerter og til praktiske arbejdsopgaver. Se mere i vores kalender eller læse om vores tilbud under fanen arrangementer.


ER DU I TVIVL OM NOGET, HAR SPØRGSMÅL ELLER BEHOV FOR EN AT TALE MED, ER PRÆSTEN TILGÆNGELIG PÅ TELEFON: 61 16 65 42.

Se seneste kirkeblad her