Høve

Høve Valgmenighed

Kirken

Opførelsen af kirken blev påbegyndt i 1879 efter tegninger af arkitekt Andreas Bentsen og blev indviet 6. februar 1880. Koret er en senere tilbyggelse.


Kirken er opført i røde mursten i nyromansk stil med et lille kor med apsis mod øst og tårn mod vest.


Triumfvæggen og korets østvæg har en freskoudsmykning, som blevet malet af Niels Skovgaard i 1911. På triumfvæggen mod nord ses treenigheden i form af den korsfæstede Jesus Kristus til venstre; over korbuen er stjerner, som symboliserer Vor Herre; og mod syd ses Helligåndsduen. På korets østvæg er en lysende sol omgivet af engle.


På alterbordets forside er tre malerier, mens der oven på alterbordet står et udskåret, forgyldt krucifiks. På altertæppet ses pelikanen, der fodre sine unger ved at hakke sig selv i brystet. Prædikestolen har udskårne relieffer af "Hyrdernes Tilbedelse, Dåben, Nadveren og Kvinderne ved Graven.


Kirken har 200 siddepladser.

Høve Valgmenighedskirke

Sorø Landevej 308

4261 Dalmose

CVR-nr.: 26007216

Bank: Sparekassen Sjælland

6150-1382610


Formand

Lis Toelberg

Glænøvej 359, 4230 Skælskør

Tlf: 31 79 18 32

E-mail: lis.toelberg@gmail.com


Kasserer

Aslaug Bugge

Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør

Tlf: 40 33 74 09

E-mail: aslaug@buggeclausen.dk


Kirkeværge

Ejvind Kristensen

Solbakken 17, 4230 Skælskør

Tlf: 24756015

E-mail: amkri@c.dk 


Graver

Berit Jensen

Venslevvej 19, 4261 Dalmose

Tlf: 58 18 87 66 / mobil: 21 23 68 66


Præst

Nikolai Wessel

Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose

Tlf: 61 16 65 42

E-mail: praesten@hoeve-havrebjerg.dk


Organist

Sanne Nielsen

Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse

Tlf: 58 52 62 26

Bliv medlem

Som medlem af valgmenigheden er du med til at holde liv i en helt særlig dansk kirkehistorisk institution.


Du er med til, at skabe liv og vækst omkring kirken. 


Indmeldelse

Er du blevet nysgerrig, og ønsker at vide mere om Høve Valgmenighed, eller ønsker du at blive medlem, er du altid velkommen til at henvende dig til præsten. Han vil sende en indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketten ligger også i kirkens våbenhus, ellers kan den hentes her.


Præsten sørge for alt det formelle, bl.a. at du bliver afmeldt den kommunale kirkeskat.


Du har stadig ret til at få stillet den lokale sognekirke til rådighed for kirkelige handlinger, som dåb, vielser og begravelser med valgmenighedspræsten.


I valgmenigheden foretager vi også både dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Der er ikke forskel på gyldigheden i forhold til i den øvrige folkekirke.


Du kan også læse mere om medlemsskab her.

Høve Marks Forsamlingshus

Ved siden af Høve Valgmenighedskirke ligger Høve Marks Forsamlingshus.


Forsamlingshuset fungerer som mødested for  Høve og Havrebjerg Valgmenigheder, men  det er muligt for interesserede udenfor valgmenighederne at leje bygningen til kirkelige såvel som ikke-kirkelige formål.


Ønsker du at leje forsamlingshuset kan du kontakte Vera Rasmussen på telefon 58188008 og få et tilbud.


Forsamlingshuset bruges til større kirkelige arrangementer, når præstegården ikke er stor nok.


Adressen er:

Sorø Landevej 308

4261 Dalmose