Medlemskab

Bliv medlem

Hvorfor skal jeg blive medlem?


Du behøver ikke at være medlem for at komme til gudstjenester eller arrangementer i Valgmenighederne. Alle er meget velkomne!


Men vi har vores egen selvstændige økonomi i valgmenigheden, og derfor er vi fuldstændigt afhængige af, at der fortsat er folk, der ønsker at støtte op om kirken. Så hvis du føler dig hjemme i en af Valgmenighederne, er det en rigtig god ting at melde sig ind.
Ved at melde dig ind, bidrager du til valgmenighedens fortsatte beståen og er med til at gøre det muligt at udvikle kirkens liv og aktiviteter. 

Hvordan bliver jeg medlem?


Hvis du ønsker at blive medlem af en af valgmenighederne, skal du gøre to ting:


  1. Først skal du udfylde en indmeldelsesblanket (findes i boksen her på siden)og aflevere eller sende den til præst Nikolai Wessel. Herefter giver præsten besked til din bopælskommune, som sørger for, at du fremover ikke betaler kirkeskat til kommunen.
    Bemærk: Valgmenigheder er stadig en del af Folkekirken, så når du melder dig ind i valgmenigheden, er du fortsat medlem af Folkekirken.

  2. For at valgmenighedens kasserer kan beregne, hvor meget du skal betale i medlemsbidrag til valgmenigheden, skal du derefter logge dig ind på din digitale skattemappe og bemyndige valgmenighedens kasserer til at se din skatteattest. Herved får kassereren adgang til at se din skattepligtige indkomst (ikke formueoplysninger!) Oplysningerne behandles strengt fortroligt og anvendes kun til beregning af medlemsbidrag.


Kirke og forening på samme tid

Er en valgmenighed en den af folkekirken?

Ja, en valgmenighed er en del af folkekirken.


Er præsten folkekirkepræst?

Ja, vores præst er ordineret af biskoppen og kan varetage en hvilken som helst gudstjeneste eller kirkelig handling i hele folkekirken.


Hvor kommer pengene fra?

Udover de penge, som vi får i puljer og fondstilskud, har vi kun de penge, som vi får i medlemsbidrag af medlemmerne.


Skal man betale kirkeskat?

Nej, man betaler ikke kirkeskat, som medlem af en valgmenighed, men man betaler et medlemsbidrag, som der til gengæld gives skattefradrag for - derfor er medlemsskab også en smule billigere.

Er der samme struktur som i folkekirken?

Både ja og nej. I hverdagen ledes kirken af en bestyrelse, men hvert år holder vi generalforsamling, hvor der aflægges beretning og regnskab. Det er også muligt for alle medlemmer, at blive en del af bestyrelsen. I praksis er der dog forskel, da vi i strukturen minder mere om andre frivillige foreninger, hvor der er en meget flad struktur.


skal man være medlem for at komme til arrangementer og gudstjenester?

Nej! Alle er altid hjerteligt velkomne når vi inviterer til gudstjeneste eller andet.


Gælder dåb, konfirmation, vielse og begravelse som i sognekirken?

Ja, alle kirkelige handlinger har præcis samme juridiske gyldighed.