Havrebjerg

Havrebjerg Valgmenighed

Havrebjerg Valgmenighedskirke

Kirken, der er tegnet af arkitekt Ejvind Mørch, blev opført i 1904 og indviet d. 25. september samme år. I 1934-35 blev kirkegården udvidet mod øst. Øst for kirken er opført et menighedshus, som sidenhen er blevet solgt fra.


Kirken er bygget af kalksten fra Stevns med røde teglsten til vinduernes rundbuede stik og skrå sålbænke. Bygmesterens hoved-inspirationskilde har været motiver fra Italiens oldkristne og romanske arkitektur, hvilket bl.a. kan ses på vestfacaden, som har to tårne, hvoraf det nordre er opført i fuld højde som en italiensk kampanile.


Indendørs står væggene dækket af hvidtet puds, hvor korbuen bliver fremhævet af en malet blomsterguirlande, som mødes i en medaljon med et korslam.


Inventaret stammer fra samme tid som bygningen og er produktet af et samarbejde mellem kirkens arkitekt og hans hustru, Gudrun Trier Mørch.


Kirken har 175 siddepladser.

Alterbilledet

Skynd jer hen og sig, at han er opstået fra de døde!

Grundvolden vaklede, jorden skælvede, gravvagterne blev slået omkuld som ved et lynnedslag. Kvinderne, der stod den korsfæstede nærmest, havde umuligt kunnet sove; i det tidlige daggry var de søgt ud til graven, drevet af forfærdelse og sorg over det tab, som havde tømt deres liv for indhold. Alt hvad de havde i behold, var et fattigt håb om i det mindste at kunne få lov at vise det døde legeme en sidste omsorg. Men derude ved graven, bliver de mødt af englen, som fortæller dem, at Jesus er opstået.


Havrebjerg Valgmenighed fik i 1906 som alterbillede af to i menigheden skænket Viggo Pedersens glødende vision af påskemorgen. Pedersen tilhørte Skovgaardkredsen og var kendt for skildring af landskaber og familieliv foruden bibelske motiver med både koloristisk kraft og religiøs alvor.

Bliv medlem

Som medlem af valgmenigheden er du med til at holde liv i en helt særlig dansk kirkehistorisk institution.


Du er med til, at skabe liv og vækst omkring kirken. 


Indmeldelse

Er du blevet nysgerrig, og ønsker at vide mere om Havrebjerg Valgmenighed, eller ønsker du at blive medlem, er du altid velkommen til at henvende dig til præsten. Han vil sende en indmeldelsesseddel, ellers kan indmeldelsessedler findes i valgmenighedskirken, eller downloades her.


Præsten sørge for alt det formelle, bl.a. at du bliver afmeldt den kommunale kirkeskat.


Du har stadig ret til at få stillet den lokale sognekirke til rådighed for kirkelige handlinger, vielser og begravelser med valgmenighedspræsten.


I valgmenigheden foretager vi både dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Der er ikke forskel på gyldigheden.


Det er muligt at læse mere om medlemsskab af Valgmenigheden her.

Havrebjerg Valgmenighedskirke

Krænkerupvej 53

4200 Slagelse


Formand

Marianne Højland Larsen

Borrevænget 7, 4270 Høng

Tlf 41 27 80 70


Kasserer

Lise Lundsgaard

Randersvej 14, 4200 Slagelse

Tlf: 23 24 12 72


Kirkeværge

Michael Tønning

Nordvej 5, 4200 Slagelse

Tlf: 58 53 07 77


Graver

Leif Juhl (LJ Plant & Pleje)

Tlf: 42 31 70 71


Præst

Nikolai Wessel 

Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose

Tlf: 61 16 65 42

E-mail: praesten@hoeve-havrebjerg.dk


Organist

Sanne Nielsen

Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse

Tlf: 58 52 62 26