Nyheder

Høve og Havrebjerg

ValgmenighederNikolai Wessels ordination


Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Nikolai Wessel var til bispeeksamen fredag den 10. januar 2020 hos biskop Peter Fischer-Møller i Bispegården i Roskilde.

Dagen var ifølge Nikolai på alle måder en fin dag, der udmundede i, at Nikolai underskrev præsteløftet.

Vi ønsker hjertelig tillykke!


Det betyder, at Nikolai bliver ordineret i Roskilde Domkirke fredag den 31. januar 2020 kl. 19.00. hvor alle er velkomne.

Vi har arrangeret en fællestransport med bus (se tider ude til højre). 

Der er plads til til 20 personer i bussen og egenbetalingen er 125 kr. tur/retur. Tilmelding foregår ved at ringe til Helle Bastholm Sørensen på tlf. 22 74 74 52 - man kan også sende sms. 


Søndag den 16. februar bliver også en højtidelig og festelig dag. Her indsættes i kirkene (se tider ude til højre). Det er provst Ulla Thorbjørn Hansen, der forestår indsættelserne.


Efter indsættelserne er der reception i Høve Marks Forsamlingshus kl. 15.00, hvor alle får lejlighed til at ønske Nikolai tillykke. Til receptionen er menighedsrådene værter ved en forfriskning.


Venlig hilsen menighedsrådene ved Høve - og Havrebjerg valgmenigheder

v. Marianne Højland Larsen og Lis EriksenNikaolai Wessel ordineres i Roskilde Domkirke

Fredag den 31. januar 2020 kl. 19.00


Der er arrangeret fællestransport med bus.

Opsamling fra Høve Valgmenighedskirke kl. 16.45

Fra Liselund i Slagelse

kl. 17.20

Pris: 125 kr. tur/retur

Tilmelding til

Helle B. Sørensen på telefon 22 74 74 52.


Gudstjenester:

Kirkebil:

Kontakt Nikolai Wessel på tlf. 58 18 65 42 senest lørdagen før guds-tjenesten, så det kan arrangeres.


Søndag den 2. februar

Kl. 09.00: Høve

Kl. 11.00: Havrebjerg

Prædikant:

Nikolai Wessel


Søndag den 16. ferbuar

Nikolai indsættes i begge kirker

Kl. 11.00: Havrebjerg

Kl. 14.00: Høve

v. provst Ulla Thorbjørn Hansen

Valgmenighederne er vært ved en forfriskning i Høve Marks Forsamlingshus efter indsættelsen i Høve.
Se det nye kirkeblad her


Find os på Facebook


På Facebook kan du bl.a. oprette eller deltage i diskussioner med andre af menighedernes medlem-mer eller inviterer til dine egne begivenheder.