Hjem

STADIG FOLKEKIRKEN

- Der er nemlig to måder at være medlem af folkekirken på

  • Som medlem af sognekirken, er det din adresse der afgører, hvilket sogn og derved kirke (og præst), du hører til.
  • Som medlem af en valgmenighed, er du en del af et fællesskab, som strækker sig over bopælens grænser, det er ikke geografien, men dig selv, der vælger hvilken præst og kirke du hører til.

Hvad er en valgmenighed?

 

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder er to frie og åbne, grundtvigske menigheder i den danske Folkekirke inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, folk og pædagogik. Vi skriver lidt mere om det, at være valgmenighed her.


Som navnet antyder, er den vigtigste forskel, at en valgmenighed er et fællesskab at vælge til - i højere grad end et fravalg af sognekirken.

Hvorfor hedder det valgmenighed?

 

En valgmenighed er en åben menighed indenfor folkekirken. Det er den samme Gud, de samme handlinger, men med et stærkere fællesskab. Vi vægter et stærkt og levende fællesskab, hvor vi altid har plads til flere. Som valgmenighed er vi opbygget som en demokratisk forening med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen varetager den daglige drift. Vi er økonomisk fuldstændig uafhængige af staten (og folkekirken) - det betyder, at vi selv har lov til at bestemme, hvordan vi vil være kirke!


For mange af vores medlemmerer det en familietradition, at man hører til i Valgmenighed og bliver døbt, konfirmeret, gift og begravet netop her. Andre medlemmer er kommet til for nylig, fordi de af forskellige grunde føler sig godt tilpas netop i fællesskabet - der er intet A og B-medlemsskab, alle er hjerteligt velkomne i fællesskabet.


For os, som grundtvigsk valgmenighed, er gudstjenesten med prædiken, dåb og nadver hjørnestenen i kirkelivet. Her kan mennesker komme i kontakt med den ånd, der har været kristendommens fra allerførste færd. Men vi prioriterer også arbejdet med børn og unge samt konfirmander meget højt, og prøver at have tilbud som rammer hele livet igenne.


I  Valgmenighederne er vi "nede på jorden" - det vil sige, at vi prøver at gøre og sige tingene på en uformel måde. En gudstjeneste skal være en højtidelig stund, men derfor kan man jo godt sige tingene i et sprog, som er til at forstå - og det bestræber vores præst sig på!


Vi er også stolte af vores historie, som rækker næsten helt tilbage til Grundtvigs egen tid, og vi har stået ved den grundtvigske tradition lige siden, men det er også en arv, som forpligter.


Valgmenighed er et tilvalg

 

Valgmenigheder kan sammenlignes med friskoler, efterskoler og højskoler, hvor man også nyder frihed under ansvar og hvor det personlige engagement er betydningsfuldt. En valgmenighed er et aktivt tilvalg på grund af værdierne, fælleskabet, de mennesker der omgiver den eller fordi der er en tradition for det i familien.


Som medlem er du stadig medlem af folkekirken og dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er det samme.


Udover gudstjenesterne om søndagen mødes vi også i valgmenigheden i løbet af ugen til arrangementer og andet. Valgmenighedens fællesskab går på tværs af alle sognegrænser, og enhver er hjerteligt velkommen til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer, medlem eller ej.


Vi har ansvar for driften og økonomien, og står for  lønninger, vedligeholdelse af bygninger osv.


Vi lægger vægt på sammenholdet. Ud over gudstjenesterne hver søndag, mødes vi i også valgmenighederne til studie- og læsekredse, foredrag, koncerter og til praktiske arbejdsopgaver. Se mere i vores kalender eller læse om vores tilbud under fanen arrangementer.

“ Vores præst er altid tilgængelig ”

Som medlemmer i Valgmenighederne, får du og din familie en familiepræst – på samme måde, som det at have en familielæge,
som kender hele familien og som alle i familien kender og er tryg ved.


Du er altid hjerteligt velkommen til at kontakte præsten, det er ligemeget, hvad der måtte ligge på sinde.
Det kan også være
lidt svært at finde ud af, hvad det præcis er, som trykker, men så finder vi ud af det sammen.


Valgmenighedspræst Nikolai Wessel

Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose

Tlf: 61 16 65 42

E-mail: praesten@hoeve-havrebjerg.dk

 

Nikolai Wessel