Havrebjerg

Havrebjerg Valgmenighed

Havrebjerg Valgmenighedskirke

Kirken, der er tegnet af arkitekt Ejvind Mørch, blev opført i 1904 og indviet d. 25. september samme år. I 1934-35 blev kirkegården udvidet mod øst. Øst for kirken er opført et menighedshus, som nu er bolig for graveren.


Kirken er bygget af kalksten fra Stevns med røde teglsten til vinduernes rundbuede stik og skrå sålbænke. Bygmesterens hoved-inspirationskilde har været motiver fra Italiens oldkristne og romanske arkitektur, hvilket bl.a. kan ses på vestfacaden, som har to tårne, hvoraf det nordre er opført i fuld højde som en italiensk kampanile.


Indendørs står væggene dækket af hvidtet puds, hvor korbuen bliver fremhævet af en malet blomsterguirlande, som mødes i en medaljon med et korslam.


Inventaret stammer fra samme tid som bygningen og er produktet af et samarbejde mellem kirkens arkitekt og hans hustru, Gudrun Trier Mørch. Altertavlen er skænket af Johanne og Hans Frandsen fra Gudum og består af et maleri signeret af Viggo Pedersen i 1908. Billedet er malet med olie på lærred og forestiller Kvinderne ved Graven.


Kirken har 175 siddepladser.

Bliv medlem

Som medlem af valgmenigheden er du med til at holde liv i en helt særlig dansk kirkehistorisk institution.


Du er med til, at skabe liv og vækst omkring kirken. Dine økonomiske udgifter er dog udelukkende medlemsbidraget, som udgør et beløb svarende til (eller lidt under) den kommunale kirkeskat.


Indmeldelse

Er du blevet nysgerrig, og ønsker at vide mere om Havrebjerg Valgmenighed, eller ønsker du at blive medlem, er du altid velkommen til at henvende dig til præsten. Han vil sende en indmeldelsesseddel, ellers kan indmeldelsessedler findes i valgmenighedskirken, eller downloades her.


Præsten sørge for alt det formelle, bl.a. at du bliver afmeldt den kommunale kirkeskat. I stedet er du pligtig at betale medlemsbidrag i valgmenigheden (satsen er svarende til kirkeskatten, men fradrages).


Du har stadig ret til at få stillet den lokale sognekirke til rådighed for kirkelige handlinger, vielser og begravelser med valgmenighedspræsten.


I valgmenigheden foretager vi både dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Der er ikke forskel på gyldigheden.


Det er muligt at læse mere om medlemsskab af Valgmenigheden her.

Havrebjerg Valgmenighedskirke

Krænkerupvej 53

4200 Slagelse


Formand

Marianne Højland Larsen

Borrevænget 7, 4270 Høng

Tlf 41 27 80 70


Kasserer og kirkeværge

Lise Lundsgaard

Byhøjvej 10, 4200 slagelse

Tlf: 23 24 12 72


Graver

Leif Juhl (LJ Plant & Pleje)

Tlf: 42 31 70 71


Præst

Nikolai Wessel 

Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose

Tlf: 61 16 65 42

E-mail: praesten@hoeve-havrebjerg.dk


Organist

Sanne Nielsen

Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse

Tlf: 58 52 62 26