Bryllup

Bryllup

Hvad er et kirkebryllup?

Et kirkebryllup er både en vielse og en velsignelse af et par. Men det handler også om det kristne budskab, og om tro, håb og kærlighed.

Samtale med præsten

Hvad sker hvornår? Her kan du læse om bryllupsgudstjenesten og bryllupsritualet trin for trin.

Skikke og traditioner

Hvad sker hvornår? Og kan det virkelig passe at? Få svar på de oftest stillede spørgsmål samt hvilke skikke og traditioner vi følger

Tidslinje for vielse

Hvad skal I være opmærksomme på hvornår i månederne op til jeres vielse

Sådan foregår et bryllup

Hvad sker hvornår? Her kan du læse om bryllupsgudstjenesten og bryllupsritualet trin for trin her med en lille forklaring på, hvorfor og hvordan vi gør som vi gør under bryllupsritualet.

Bryllupssalmer

Det kan være svært at overskue alle numrene i salmebogen. Her er nogle af de mest kendte, elskede og brugte salmer til vielser.

Hvad er et kirkebryllup?

Et kirkebryllup er en vielse ligesom at blive viet på rådhuset, men det er i et kirkeligt svøb, med salmer, bønner, en personlig tale og læsninger fra biblen. Et kirkebryllup handler om det, der er større end os selv. Et kirkebryllup handler om tro, håb og kærlighed.


Netop fordi et kirkebryllup (også) handler om det, der er større end os selv, bruger vi også i kirken store ord om kærligheden. Vi beder blandt andet Gud om at styrke og bevare kærligheden imellem jer, når I bliver gift, og vi takker Gud for den kærlighed, som er mellem os og fra ham til os.


En velsignelse

Vielsestalen handler ofte om kærlighed fra Gud og kærlighed mellem mennesker. Talen tager udgangspunkt i jeres kærlighed og om den kærlighed Gud har vist. Den handler også om velsignelsen som er, at brudeparret får styrke fra Gud, som er den, der er større end os selv og vores kærlighed.


Mange oplever, at det giver helt særlig mening at sige 'ja' til hinanden i kirken,fordi vi også deler andre store øjeblikke i livet her, både de glædelig og de mere triste.


Kirkelig velsignelse

Mange par bliver gift på rådhuset, men vælger senere at gå i kirken for at blive velsignede.


Nogle par vælger at blive viet på rådhuset for at "have papirerne i orden", men ønsker at vente med bryllupsfesten til der er mere tid og overskud. Når de senere ønsker at markere brylluppet med familie og venner, kan man vælge at indlede festen med den kirkelige velsignelse.

Sådan foregår en kirkelig velsignelse


Den kirkelige velsignelse forløber næsten som vielsesritualet. Der er dog den afgørende forskel, at præsten ikke spørger parret om de hver især vil tage den anden til ægtefælle. Dette spørgsmål har parret jo svaret på, da I indgik ægteskab på rådhuset.


Parret svarer i stedet ja på vielsesritualets andet spørgsmål om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad.


Ritualet ved velsignelsen kan varieres, så det ligner en vielse mest muligt eller så det er tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup.


Vil I have en kirkelig velsignelse?


Hvis I gerne vil have en kirkelig velsignelse, så er det en god ide at aftale en samtale med præsten. Her kan vi blandt andet tale om, hvordan I gerne vil have, at ceremonien skal foregå og hvilke salmer, der skal synges.


En kirkelig velsignelse kan ligesom et kirkebryllup foregå med mange gæster eller helt privat, bare for jer.

Vielse udenfor kirken

Har I et sted, som betyder noget helt bestemt for jer? Eller vil I gerne vies i jeres have eller hjem?

Samme ritual som i kirken

Selvom brylluppet foregår i det fri, eller måske hjemme hos jer selv, så anvendes det samme vielsesritual som ved et bryllup i kirken. Det vil altså være en højtidelig handling med salmer, bibellæsninger, velsignelse og tale til brudeparret.


Foto: Rune Arnberg Kulmbak Fotografi

Par af samme køn

Par af samme køn, kan blive gift i kirken ligesom alle andre par.

Et bryllup i kirken for par af samme køn foregår ligesom alle andre vielser med salmesang, læsninger fra biblen, bøn og velsignelse.

Den eneste forandring er, at ordet ægtemand og ægtehustru er erstattet med ordet ægtefæller.

For at blive viet i valgmenigheden, som par af samme køn, gælder de samme krav om medlemskab, som for alle andre, minimum den ene skal være medlem af valgmenigheden, for at blive viet i kirken, i sin lokale sognekirke eller en kirke man har særlig tilknytning til, med valgmenighedspræsten.

Sådan foregår et bryllup

Indgang

Det hele begynder med, at kirkens klokker en halv time før begynder at kime. Herefter begynder organisten at spille et præludium mens bruden går ind.

Når bruden er kommet ind, og alle har sat sig, synger alle den første salme.


Efter salmen, hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra biblen. Efter endnu en salme, begynder selve vielseshandlingen.

Vielseshandlingen

Vielseshandlingen indledes med præstens tale til brudeparret. Den kan både handle om Guds kærlighed og jeres kærlighed.


Efter talen når vi til tilspørgslen, hvor I begge svarer ja to gange, første gang svarer I ja til at I vil være ægtefolk i juridisk og borgerlig forstand. Dernæst spørger præsten, om I vil elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad. Dette spørgsmål handler om forholdet mellem jer som par, og om det kristne menneskesyn.


Når I begge har sagt ja til hinanden, siger præsten "Så giv hinanden hånd derpå" og med sin hånd på brudeparrets, forkynder præsten jer at være rette ægtefolk. Med denne handling er brudeparret juridisk viet. Vielsen kan afsluttes med, at man giver hinanden ring på.


Bøn og velsignelse

Præsten afslutter vielseshandlingen med en bøn og ved at velsigne jer. I knæler ved alteret, og med sine hænder på jeres hoveder, beder præsten for jer og afslutter med fadervor. Derefter rejser I jer og sætter jer på jeres pladser.

Derefter synger hele menigheden en salme.

Afslutning

Som afslutning beder præsten en bøn og lyser velsignelsen.

Herefter synges den sidste salme, og herefter går I ud, mens kirken står op, og organisten spiller et postludium.

Præludium er indgangsmusik

Mens bruden går ind, rejser alle i kirken sig

Under læsningerne fra biblen, står alle op

Brudeparret stiller sig op foran knæfaldet efter talen.

Den sidste del af vielseshandlingen, er det der adskiller kirkebrylluppet fra vielsen på rådhuset. For i kirken, bliver det juridiske suppleret med den velsignelse, som I som ægtepar modtager fra Gud.

For første gang som ægtefæller, sætter I jer nu ved siden af hinanden.

Alle står, mens præsten lyser velsignelsen

Postludium er udgangsmusik

Samtalen med præsten

Alle brudepar taler med præsten inden den store dag. Her vælger I sammen med præsten salmer og drøfter alt det praktiske i forbindelse med vielsen.


Læs også: Salmer til jeres vielse


Jeres kærlighedshistorie

Mødet med præsten er også en mulighed for at tale om det, der ligger jer på sinde, og hvad der er væsentligt i jeres liv og forhold. Midt i de mange praktiske forberedelser for brylluppet, kan samtalen være en god anledning til at tale om det, som binder jer sammen.

Præsten har tavshedspligt. Hvis noget bekymrer jer før den store dag, har I også mulighed for at bringe det op i samtalen. Samtalen kan også handle om kristentro.


Foto: Rune Arnberg Kulmbak Fotografi

Bryllupssalmer

Der er 791 numre i Den Danske Salmebog, og det kan virke uoverskueligt at finde de fire salmer, som skal synges til brylluppet.


Derfor har vi lavet denne oversigt, som forhåbentlig kan tjene til inspiration.


Til brug, når I skal lytte efter, anbefaler vi hjemmesiden lyttildanskesalmer.


Bryllupsalmer

2     > Lover den herre

11.    > Nu takker alle Gud

15    > Op, al den ting, som Gud har gjort

30   > Op, alle, som på jorden bor

52   > Du, Herre krist

321  > O kristelighed

402 > Den signede dag

699 > Glæderig og underfuld

700 > Jeg ved en blomst så favr og fin

701  > Huset, som Gud har bygt

702 > Alterlyset i Herrens hus

703 > Det er så yndigt at følges ad

704 > Jert ord skal I bygge

705 > Vi beder, Herre, for de to

706 > I blev skabt som mand og kvinde


100 salmer


852 > Hvad er det du min kære

853 > Hvor kærligheden brænder

854 > Først af alt var kærligheden

855 > Der gror en rose


Hvis I ønsker en anden salme/sang, så tag den endelig med til samtalen sammen med noderne, så ser vi om det passer.

Årstidssalmer

Forår

721  > Frydeligt med jubelkor

722 > Nu blomstertiden kommer

408 > Nu ringer alle klokker mod sky


Påske

192  > Hil dig, Frelser og forsoner

234 > Som forårssolen morgenrød

236 > Påskeblomst! Hvad vil du her?


Pinse

290 > I al sin glans nu stråler solen

291  > Du som går ud fra den levende Gud

294 > Talsmand som på jorderige

289 > Nu bede vi den Helligånd

292 > Kærligheds og sandheds Ånd


Sommer

723 > Naturen holder pinsefest

724 > Solen stråler over vang

725 > Det dufter lysegrønt af græs


Efterår og høst

727  > Gud, du fra dine de herlige højeloftsale

728  > Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

729  > Nu falmer skoven trindt om land

730  > Vi pløjed' og vi så'de


Vinter og advent

731   > Nu står der skum fra bølgetop

732  > Dybt hælder året i sin gang

733  > Skyerne gråner og løvet falder

74    > Vær velkommen Herrens år

78    > Blomstre som en rosengård


Skikke og traditioner

...Og ofte stillede spørgsmål

Der er mange skikke og traditioner, som knytter sig til et bryllup. Kirken stiller ingen krav til, hvordan I fejrer jeres store dag.


Et kirkebryllup kan sagtens foregår med kirken fuld af gæster, men også med kun to vidner og kirkebetjeningen. I kan også blive gift i kirken en helt almindelig onsdag og i helt almindeligt tøj. Ringe, påklædning, gæster, ris, champagne, bryllupsbiler er alle traditioner, I kan forholde jer frit til.


Skal far følge bruden op ad kirkegulvet?

Det er traditionen, at brudens far følger hende opad gulvet og giver hende til brudgommen.


bruden kan gå alene ind i kirken, parret kan gå sammen, ligesom det også kan være en ven eller et andet familiemedlem, der følger bruden op ad kirkegulvet. I aftaler med præsten, hvordan I gerne vil have, at jeres vielse indledes.


Bryllupsfesten er jeres egen

Medier og brudemagasiner kan give indtryk af, at alle bryllupper er store, dyre fester. Kirkens erfaring siger noget andet. Mange par vies hvert år ved små, intime og enkle bryllupper. Det vigtigste er, at jeres bryllupsfest bliver, som netop I ønsker det. Bryllupsfesten kan være romantisk, enkel, storslået eller helt privat.


Udveksling af ringe

Det er ikke indskrevet i vielsesritualet, at brudeparret skal udveksle ringe. Hvis I gerne vil give hinanden ringe på under vielsen, aftaler I med præsten hvornår og hvordan, det finder sted.

Foto: Rune Arnberg Kulmbak Fotografi

Hvem sidder hvor i kirken?

Gæsterne må sidde hvor de vil i kirken. Der er ganske vist en gammel tradition, som foreskriver, at brudens familie sidder til venstre i kirken og gommens til højre. Det stammer fra en gammel opdeling af kirkerummet, hvor mændene sad i kirkens sydside, mens kvinderne sad i nordsiden.


Må man kaste med ris?

Det er tradition at kaste ris eller lignede på brudeparret når de går ud af kirken efter vielsen. Det er et gammel symbol på frugtbarhed, som man tidligere brugte, når brudeparret, som de første, forlod festen. Mange kirker har efterhånden forbudt denne skik, men i Valgmenighederne tillader vi det fortsat.


Hvad er en prøvelsesattest?

En prøvelsesattest er et dokument fra kommunen, som bevidner, at I ikke er gift med andre i forvejen. Før vielsen i kirken, skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten. I skal udfylde en ægteskabserklæring og aflevere den til kommunen for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.

Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Præsten om

Kærlighed og vielse

Her vil præsten lægge nogle film op, om hvad han tænker om kærlighed, og hvorfor det er vigtigt, at man kan blive viet i kirken, og her i valgmenighederne.

Tidslinje i forberedelsen

Dagene 

før

2-4

uger 

4

måneder

1 år

Dagene før

Aftales det med kirkebetjeningen, hvis I selv vil pynte kirken til vielsen.


2-4 uger før

I mødes med præsten, for at få alt det praktisk på plads omkring jeres vielse. Præsten vil også gerne lære mere om jer, til sin tale og vi gennemgår også ritualet.

4 måneder før:

Prøvelsesattest bestilles fra kommunen. Navneændring skal også søges i god tid.


1 år før:

Præsten kontaktes op til et år før vielsen, for at sikre, at datoen er tilgængelig.