Nyheder

Høve og Havrebjerg

Valgmenigheder

 

Prøveprædikener den 15. september kl. 9.00

 

Kære medlemmer af Høve- og Havrebjerg Valgmenigheder.

 

På lørdag gælder det afstemningen om den præst, der skal virke i vore kirker og i valgmenighederne i årene frem, så det er vigtigt, at du/I møder op og lader jeres stemme tælle med i den endelige afgørelse!

 

Det er med stor glæde, at ansættelsesudvalget nu kan byde velkommen til prøveprædikener på lørdag den 15. september klokken 9 i Høve Valgmenighedskirke.

 

Vi har inviteret 2 kandidater til prøveprædiken, og vi begynder i kirken klokken 9. Ved hver prøveprædiken præsenterer kandidaten kort sig selv, derefter synger vi en salme, som ansøger har valgt, derefter går prøveprædikanten på prædikestolen og prædiker over søndagens tekst og går derefter ud af kirken under et postludium.

 

Imellem prædikerne vil der være en kort ”strække-ben-pause”.

 

Klokken 12 vil der være snitter og øl og vand.

 

Efter frokostpausen fører vi dialogen om kandidaterne og deres prædiken, og derefter foretages den skriftlige afstemning. På stemmeseddelen er det muligt at sætte ét kryds, enten ud for den foretrukne kandidats navn eller ud for ”Ingen af kandidaterne (genopslag)”.

 

Ifølge vedtægterne både for Høve- og for Havrebjerg Valgmenighed er det menighedsmedlemmerne, der selv vælger deres præst efter indstilling fra menighedsrådet. Det betyder, at ansættelsesudvalget/menighedsrådene inden den skriftlige afstemning redegør for deres indstilling og prioritering imellem de 2 kandidater.

 

Ansættelsesudvalget, der har arbejdet frem mod den glædelige dag på lørdag, har bestået af de 2 menighedsråd, samt af repræsentanter der meldte sig til at være med til at stå vagt om arbejdet og sikre, at vi under processen har været så repræsentative som muligt for vore medlemmer.

 

Venlig hilsen Lis Toelberg på vegne af ansættelsesudvalget

 

 

 

 

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Konfirmand 2019

se her

 

Kalenderen:

 

Gudstjenester:

 

30. september

ved Gunnar Lund-Sørensen

Kl. 9.00: Havrebjerg

 

Kl. 11.00: Høve (høstgudstjeneste med kaffe bagefter)

 

21. oktober

ved Gunnar Lund-Sørensen

Kl. 9.00: Høve

Kl. 11.00: Havrebjerg

 

 

Se det nye kirkeblad her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find os på Facebook

 

På Facebook kan du bl.a. oprette eller deltage i diskussioner med andre af menighedernes medlem-mer eller inviterer til dine egne begivenheder.