Velkommen

Høve og Havrebjerg

Valgmenigheder

Velkommen til vores valgmenigheder

 

 

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder er to frie grundtvigske menigheder i den danske Folkekirke inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, folk og pædagogik.

 

For en grundtvigsk valgmenighed er gudstjenesten med prædiken, dåb og nadver helt central, for her kan mennesker komme i kontakt med den ånd, der har været kristendommens fra allerførste færd, og som det er meningen, hjertet skal tilegne sig.

 

Udover gudstjenesterne hver søndag mødes vi også i valgmenigheden til studie- og læsekredse, foredrag, koncerter og praktiske arbejdsopgaver omkring kirke og forsamlingshus. Valgmenighedens fællesskab går på tværs af alle sognegrænser, og enhver er hjerteligt velkommen til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer, medlem eller ej.

 

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

 

Kommende Gudstjenester

 

Aftensang

(kort gudstjeneste uden altergang)

Torsdag den 19. januar kl. 17.00 i Høve

 

Kyndelmisse

Søndag den 5 februar

Havrebjerg 14.00

Høve 19.00

 

Søndag den 12. februar

Høve 9.00

Havrebjerg 11.00

 

Menighedernes fødselsdag på Liselund

søndag den 26 februar kl. 14.00

Gudstjeneste, kaffe, kage, fortælling, musik

Medv: bla, Birthe Fanøe Lund

 

 

 

 

 

 

Se det nye kirkeblad her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find os på Facebook

 

På Facebook kan du bl.a. oprette eller deltage i diskussioner med andre af menighedernes medlem-mer eller inviterer til dine egne begivenheder.