Velkommen

Høve og Havrebjerg

Valgmenigheder

Gudstjenester:


Kirkebil:

Kontakt Nikolai Wessel på tlf. 58 18 65 42 senest lørdagen før guds-tjenesten, så det kan arrangeres.


Søndag den 20. oktober

Kl. 10: Havrebjerg

Prædikant:

Gunner Lund-Sørensen

Altergang


Søndag den 3. november

Alle Helgen

Kl. 14: Havrebjerg

Prædikant:

Nikolai Wessel


Søndag den 24. november

Kl. 10: Havrebjerg

Prædikant:

Gunner Lund-Sørensen

Altergang


Søndag den 1. december

1. søndag i advent

Kl. 10: Havrebjerg

Prædikant:

Nikolai Wessel


Søndag den 15. december

3. søndag i advent

Kl. 10: Havrebjerg

Prædikant:

Nikolai Wessel

 


Se det nye kirkeblad her


Velkommen til vores valgmenighederHøve og Havrebjerg Valgmenigheder er to frie grundtvigske menigheder i den danske Folkekirke inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, folk og pædagogik.


For en grundtvigsk valgmenighed er gudstjenesten med prædiken, dåb og nadver helt central, for her kan mennesker komme i kontakt med den ånd, der har været kristendommens fra allerførste færd, og som det er meningen, hjertet skal tilegne sig.


Udover gudstjenesterne hver søndag mødes vi også i valgmenigheden til studie- og læsekredse, foredrag, koncerter og praktiske arbejdsopgaver omkring kirke og forsamlingshus. Valgmenighedens fællesskab går på tværs af alle sognegrænser, og enhver er hjerteligt velkommen til at deltage i vore gudstjenester og arrangementer, medlem eller ej.


Alle der ønsker at blive medlem af Høve eller Havrebjerg Valgmenigheder, kan blive det ved henvendelse til præsten eller den pågældende valgmenigheds kasserer. Som medlem af en valgmenighed har du har stadig ret til at få stillet den lokale sognekirke til rådighed for kirkelige handlinger fx vielser og begravelser, forestået af valgmenighedspræsten. Som medlem af en valgmenighed har du direkte indflydelse på hvad din kirkeskat går til og du kan nemt gøre din indflydelse gældende enten i bestyrelse eller ved valgmenighedernes årlige generalforsamling.


Bliv medlem (Høve)


Bliv medlem (Havrebjerg)


Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Find os på Facebook


På Facebook kan du bl.a. oprette eller deltage i diskussioner med andre af menighedernes medlem-mer eller inviterer til dine egne begivenheder.