Nyheder

Høve og Havrebjerg

Valgmenigheder

 

Initiativrig præst/præstefamilie søges

 

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder i Vestsjælland søger en ny præst på ¾ tid.

Vi er to frie menigheder med sammenlagt omkring 450 medlemmer og hver sin kirke. Menighederne virker inden for den danske Folkekirkes ramme inspireret af Grundtvigs tanker om kirke, skole og folkeliv.

 

Vi vægter gudstjenesten som et af de centrale områder, og håber også at vores nye præst kan være inspirator og idémager til studie- og læsekredse, foredrag, sangaftener, koncerter og praktiske arbejdsopgaver omkring vores kirker og forsamlingshus. Se vores hjemmeside: www.hoeve-havrebjerg.dk. Vi har mange vaner, ”det plejer vi at gøre”, men vi tænker også, at med en ny præst, er der mulighed for at tænke kirkeligt og åndeligt fællesskab på nye måder.

 

Vi har også stærke bånd til Liselund i Slagelse www.liselund.dk, som er et geografisk midtpunkt for de to menigheder. Flere gange om året holdes der gudstjeneste på Liselund fælles for de to menigheder. Samarbejde med de lokale friskoler er en naturlig ting, hvilket afspejles på konfirmandholdene.

 

Kirkerne er placeret i landlige omgivelser med ca. 25 kilometers afstand. De er begge selvstændige menigheder med velfungerende menighedsråd og med et samarbejde om fælles aktiviteter. Høve Valgmenigheds kirke er fra 1880 (har desuden tilknyttet et forsamlingshus) og Havrebjerg er fra 1904. I Høve er der ligeledes en præstebolig. Det er med de geografiske afstande nødvendigt, at præsten har kørekort og bil.

 

Ansættelse og aflønning sker med udgangspunkt i overenskomst for akademikere i staten. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 75 %.

Teologisk kandidateksamen er ikke et krav.

Kan du se dig selv som en del af et tæt grundtvigsk fællesskab, og kan du se det positive i at udvikle eksisterende fællesskaber og etablere nye lokale netværk til fordel for vores menigheder, så send os en ansøgning.

 

Tiltrædelse til stillingen vil være 1. november eller senere.

 

Ansøgningen stiles til: Lis Toelberg, Glænøvej 359, 4230 Skælskør eller på mail: lis.toelberg@gmail.com. Ansøgningsfrist er den 1. september 2018.

 

Der vil være ansættelsessamtaler lørdag den 8. september i Høve Marks forsamlingshus, Sorø Landevej 308, 4261 Dalmose.

 

Der vil være prøveprædikener i Høve Valgmenighedskirke, Sorø Landevej 308, 4261 Dalmose, lørdag den 15. september 2018.

 

Yderligere information kan fås hos:

Lis Toelberg tlf. 58195695 eller 31791832 eller på mail: lis.toelberg@gmail.com (Høve)

Marianne Højland Larsen tlf. 58854008 eller 41278070

eller på mail: hoejlandlarsen@mail.tele.dk (Havrebjerg)

 

 

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Kalender

Gudstjenester

 

Søndag den 12. august

v. Rasmus Dreyer

Havrebjerg: kl. 9.00

Høve: kl. 11.00 - der er barnedåb

 

Sommerudflugt for begge valgmenigheder

Sommerudflugten går i år til Vejlø kirke, hvor vi deltager i gudstjenesten, og Rønnebæksholm.

Turen foregår i egne biler med afgang fra Høve Valgmenighedskirke kl. 9.20. Se omtale i seneste kirkeblad.

 

Tilmelding: Senest d. 15. august til:

Helle Sørensen på tlf.: 2274 7452 eller på mail: hellebs@hotmail.com eller til Lars Ellegaard på tlf: 2970 2330 /5819 5840

 

Gudstjenester i september

2. september

30. september

 

Prøveprædikener:

15. september kl. 9.00

Se det nye kirkeblad her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find os på Facebook

 

På Facebook kan du bl.a. oprette eller deltage i diskussioner med andre af menighedernes medlem-mer eller inviterer til dine egne begivenheder.