Sjælesorg
Høve- og Havrebjerg Valgmenigheder

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

SJÆLESORGER DU I TVIVL OM NOGET, HAR SPØRGSMÅL ELLER BEHOV FOR EN AT TALE MED, ER PRÆSTEN TILGÆNGELIG PÅ TELEFON: 61 16 65 42.

Se seneste kirkeblad her


Høve og Havrebjerg Valgmenigheder


Et af de mindre synlige, men stadigt væsentlige elementer af hverdagen som præst, er de samtaler som jeg har med mennesker, som har brug for at mødes om eksistentielle problematikker. Disse samtaler kaldes sjælesorgssamtaler.

Her drages der omsorg, for de sjælekvaler, som der i løbet af et liv vil opstå. Problematikker når troen, håbet eller hele ens eksistens slår knuder. Man er altid velkommen til at henvende sig til mig som præst for at få en samtale. Samtalen foregår selvfølgelig i fortrolighed, da præster har tavshedspligt.

Alle mennesker kan få brug for sjælesorg, og det er ikke et krav, at du tror på Gud for at få noget ud af det.

Folkekirken, og således også os her i valgmenighederne, tilbyder sjælesorg, fordi kristendommen i sit udgangspunkt er en samtale. Ingen skal gå alene med ulykkelighed, skam eller følelse af uduelighed, sygdom eller sorg. Ligesom man ikke skal stå alene med glæden og alle de gode følelser. Samtalen er det vigtigste i kristendommen.


8 korte om sjælesorg:


Sjælesorg er muligheden for at møde et menneske, som du kan lette dit hjerte til
Det foregår mellem mennesker til alle tider – og er ikke noget præsten har patent på. Men præsten har tavshedspligt – så du kan få luft for ting, du ikke ellers vover at afsløre for nogle.


Sjælesorg kan være med til at se situationen i et større perspektiv
Det kan være en hjælp, at se det hele lidt fra oven – fra Guds perspektiv. Præsten bruger ikke nødvendigvis en masse kristne temaer, men det betyder ikke, at han ikke har kristendommen som trøst, retning og løsning.


Sjælesorg har ingen dagsorden
Der er i sjælesorgen ingen dagsorden i form af diagnosticering, medicinering, behandling el.lign. Den manglende terapeutiske målsætning kan være med til at give lindring. Der føres heller ingen journal eller protokol.


Sjælesorg er en jævnbyrdig samtale
Det er muligt for præsten at være til stede med holdninger og værdier i samtalen, og det er en væsentlig forskel fra terapi.


Sjælesorg kan gøre en svær situation udholdelig
Sjælesorg kan hjælpe med en accept af, at sorg og lidelse hører med livet – det er ikke en sygdomstilstand at sørge tvivle, lide eller bare at have det svært.


Sjælesorg kan være en trøst
Nogle gange kan vi forsøge at trøste hinanden ved at idyllisere, bagatellisere eller aflede. Sjælesorg kan være en trøst, fordi det er et tilbud om en relation til et andet menneske, som kan rumme det svære og som vil dele ens sorg.


Sjælesorg kan aflaste et menneske fra følelsen af at skulle præstere alting selv altid
Afmagt er tilladeligt. Det kristne budskab om tilgivelse er godt nyt til et menneske tynget af skyld og skam.


Sjælesorg er et tilbud om en løbende samtale
Sjælesorg kan have karakter af en længere række samtaler, som kan vejlede, udfordre og opbygge gennem livets forskellige faser. Ingen behøver at gå igennem det svære i livet alene.