Bliv medlem
Høve- og Havrebjerg Valgmenigheder

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Bliv medlem

Du er altid meget velkommen til at blive en del af vores valgmenighed.


Som medlem af en af valgmenigheden er du medejer af kirken og derfor også medansvarlig for dens drift og trivsel. Dine økonomiske udgifter er dog udelukkende medlemsbidraget, som udgør et beløb svarende til (eller lidt under) den kommunale kirkeskat.


Tilmelding

Er du blevet nysgerrig, og ønsker at vide mere om Høve Valgmenighed, eller ønsker du at blive medlem, er du altid velkommen til at henvende dig til præsten eller kassereren.

Herfra vil du modtage indmeldelsespapirerne.Præsten sørge for, at du bliver afmeldt kirkeskatten hos din kommune og hos SKAT, og i stedet tilmeldt kirkeskat i vores valgmenighed.


Bemærk at, når du melder dig ud af din lokale sognemenighed, har du ikke stemmeret ved sognets menighedsrådsvalg længere. Men du har stadig ret til at få stillet den lokale sognekirke til rådighed for kirkelige handlinger, vielser og begravelser med valgmenighedspræsten.


I valgmenigheden foretager vi både dåb, konfirmation, vielse og begravelse, og disse har den samme juridiske gyldighed som i den øvrige folkekirke.ER DU I TVIVL OM NOGET, HAR SPØRGSMÅL ELLER BEHOV FOR EN AT TALE MED, ER PRÆSTEN TILGÆNGELIG PÅ TELEFON: 61 16 65 42.

Se seneste kirkeblad her


Høve og Havrebjerg Valgmenigheder