Bliv medlem

Bliv medlem

Som medlem af valgmenigheden er du med til at holde liv i en helt særlig dansk kirkehistorisk institution. Du er med til, at skabe liv og vækst omkring kirken. Dine økonomiske udgifter er dog udelukkende medlemsbidraget, som udgør et beløb svarende til (eller lidt under) den kommunale kirkeskat.


Tilmelding

Er du blevet nysgerrig, og ønsker at vide mere om Høve Valgmenighed, eller ønsker du at blive medlem, er du altid velkommen til at henvende dig til præsten.

Han vil sende en indmeldelsesseddel. Præsten sørge for alt det formelle, bl.a. at du bliver afmeldt den kommunale kirkeskat. I stedet er du pligtig at betale medlemsbidrag i valgmenigheden (satsen er svarende til kirkeskatten, men fradrages).


Du har stadig ret til at få stillet den lokale sognekirke til rådighed for kirkelige handlinger, vielser og begravelser med valgmenighedspræsten.


I valgmenigheden foretager vi både dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Der er ikke forskel på gyldigheden.ER DU I TVIVL OM NOGET, HAR SPØRGSMÅL ELLER BEHOV FOR EN AT TALE MED, ER PRÆSTEN TILGÆNGELIG PÅ TELEFON: 61 16 65 42.

Se seneste kirkeblad her