Betaling af kirkeskat

Høve og Havrebjerg

Valgmenigheder

Betaling af kirkeskat

I en valgmenighed har vi større indflydelse på, hvordan vi vil gøre tingene. Til gengæld skal vi selv afholde alle udgifter som løn til præsten, vedligeholdelse af kirken osv.


Som medlem har du derfor pligt til at betale det samme i kirkeskat, som du var blevet opkrævet af SKAT, hvis du var blevet i din sognekirke. I øjeblikket er kirkeskatten i Slagelse Kommune eksempelvis 0,96 % af din skattepligtige indkomst - tallet står nederst på din årsopgørelse. Det er den skattepligtige indkomst i det foregående år, der ligger til grund for beregningen.


Vi opkræver via PBS, hvis du har modtaget opkrævningen på acontobeløb. Efter sommerferien indhenter vi oplysninger, om din skattepligtige indkomst fra skattemyndighederne, og du vil modtage opkrævning på restbeløbet. Du betaler kirkeskat til os fra indmeldelsesdatoen.


Når vi har modtaget din indmeldelse, vil vi kontakte skattemyndighederne, som herefter ændrer din forskudsopgørelse, så du ikke mere betaler kirkeskat via din indkomstskat.


Du kan fremover vælge at blive opkrævet 1 gang om året (den 1. juni) eller 2 gange om året (den 1. april og 1. oktober). Nogle medlemmer vælger også at få hyppigere opkrævninger, hvis det passer bedre i økonomien.


Betaling og donationer


Din indbetaling opgives til skattevæsenet af os. Du vil få fradrag i din kapitalindkomst for din indbetaling. Skatteværdien er ca. 33%, hvilket betyder, at du faktisk kan betale 50% mere til os, uden at det koster dig mere. Det er selvfølgeligt frivilligt.


Hvis du ønsker at betale mere i form af donationer, kan du lave en 10-årig kontrakt (forpligtelses-erklæring) med os. Det betyder, at du får fradrag for det fulde beløb, ellers er der et øvre loft for fradrag på donationer.


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kassereren i din valgmenighed.

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Arrangementer:


Tirsdag den 10. marts kl. 19.00:

Høve Valgmenighedskirke

Sangaften - vi synger udvalgte sange fra "101 salmer"


Onsdag den 11. marts kl. 19.00:

Havrebjerg Valgmenighedskirke

Koncert med Ditte Lykke Hansen


Onsdag den 26. marts kl. 

18.00

Høve Valgmenighed

Fællespisning før generalforsamling.

Tilmelding.

Kl. 19.30:

Generalforsamling 


Gudstjenester:

Kirkebil:

Kontakt Nikolai Wessel på tlf. 58 18 65 42 senest lørdagen før guds-tjenesten, så det kan arrangeres.


Søndag den 1. marts

Kl. 09.00: Høve

Kl. 11.00: Havrebjerg


Søndag den 15. marts

Kl. 09.00: Havrebjerg

Kl. 11.00: HøveSe det nye kirkeblad her


Find os på Facebook


På Facebook kan du bl.a. oprette eller deltage i diskussioner med andre af menighedernes medlem-mer eller inviterer til dine egne begivenheder.