Livets begivenheder

Kirkelige handlinger

Kirken er selvfølgelig til stede og er med i glæde og i sorg. Vi tillægger det stor værdi, at de kirkelige handlinger, dåb, bryllup og begravelse bliver meningsfulde og gode for familierne.


I Valgmenighederne, foretages de samme kirkelige handlinger som i den øvrige folkekirke. Der er ingen forskel på handlingerne, ligesom gyldigheden er den samme.


Her kan du læse om vores handlinger:


du er altid velkommen til at kontakte præsten. ER DU I TVIVL OM NOGET, HAR SPØRGSMÅL ELLER BEHOV FOR EN AT TALE MED, ER PRÆSTEN TILGÆNGELIG PÅ TELEFON: 61 16 65 42.

Se seneste kirkeblad her