Kursuscenter Liselund

Høve og Havrebjerg

Valgmenigheder

Liselund

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder har en lang tradition for at samarbejde med Liselund om møder og arrangementer. Liselund er et kursuscenter, som ligger i den sydlige ende af Slagelse, tæt på ruinerne af Antvorskov Kloster. Vi bruger stedet til de største af vores arrangementer, som vores forsamlingshuse ikke kan rumme. Bl.a. afholder vi 2 store halvårlige møder a 5 dages varighed - i januar og august.

 

Liselund har en konferencesal med plads til 120 personer og 55 værelser med plads til 95 overnattende gæster.

 

I dag er Liselund en selvejende institution, men oprindeligt var det en lystgård, bygget på en udstykning fra Antvorskov Slotshave. I 1908 kom vores daværende frimenighedspræst Niels Dael på besøg – han blev betaget af stedet og købte det. Gården med den dejlige have udgjorde netop den ramme, han ledte efter, til at realisere en idé, han havde arbejdet med i flere år: at skabe en skole, hvor kirkelivets tanker kunne komme til udtryk på samme måde, som folkelivets tanker var kommet det i Folkehøjskolen.

 

Skolen skulle ikke være en præsteskole, men en menighedsskole for kirkeligt interesserede uden særlige forkundskaber. Deres lærere skulle være præster og højskolelærere fra hele landet, som kom og underviste 8-14 dage ad gangen.

 

Efter 3 år efter begyndte menighedsskolen, og i de næste 30 år var der undervisning 4 måneder hver vinter med 20-30 elever, men under 2. verdenskrig blev skolen beslaglagt af nazisterne og måtte lukke. Den kom aldrig i gang igen på samme måde, men fra midten af 1950′erne har andre institutioner afholdt kurser og møder på Liselund, og siden 1970′erne har Liselund været et yndet kursussted for universiteter, efteruddannelsen for præster, folkekirkelige institutioner og foreninger samt private og offentlige virksomheder.

 

Du kan læse mere om Liselund på deres hjemmeside: www.liselund.dk.

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Konfirmand 2019

se her

Gudstjenester:

 

Søndag den 27. januar:

Ved Gunner Lund-Sørensen

Kl. 9.00: Høve

Kl. 11.00: Havrebjerg

 

Søndag den 24. februar:

Ved Gunner Lund-Sørensen

Kl. 14.00 på Liselund

Foredrag bagefter

 

Andre arrangementer:

Tirsdag den 19. marts kl. 19.30

Foredrag om B.S. Ingemann af

Lars-Thorkild Bjørn

på Liselund

 

Onsdag den 27. marts

kl. 18.00

Generalforsamling i

Høve Valgmenighed

 

Torsdag den 4. april

kl. 19.30

Årsmøde i Havrebjerg

Valgmenighed

 

Den 24. og 25. maj:

Årsmøde i Grundtvigske Valg- og frimenigheder

 

Se det nye kirkeblad her

 

Find os på Facebook

 

På Facebook kan du bl.a. oprette eller deltage i diskussioner med andre af menighedernes medlem-mer eller inviterer til dine egne begivenheder.