Betaling af kirkeskat

Høve og Havrebjerg

Valgmenigheder

Betaling af kirkeskat

I en valgmenighed har vi større indflydelse på, hvordan vi vil gøre tingene. Til gengæld skal vi selv afholde alle udgifter som løn til præsten, vedligeholdelse af kirken osv.

 

Som medlem har du derfor pligt til at betale det samme i kirkeskat, som du var blevet opkrævet af SKAT, hvis du var blevet i din sognekirke. I øjeblikket er kirkeskatten i Slagelse Kommune eksempelvis 0,96 % af din skattepligtige indkomst - tallet står nederst på din årsopgørelse. Det er den skattepligtige indkomst i det foregående år, der ligger til grund for beregningen.

 

Vi opkræver via PBS, hvis du har modtaget opkrævningen på acontobeløb. Efter sommerferien indhenter vi oplysninger, om din skattepligtige indkomst fra skattemyndighederne, og du vil modtage opkrævning på restbeløbet. Du betaler kirkeskat til os fra indmeldelsesdatoen.

 

Når vi har modtaget din indmeldelse, vil vi kontakte skattemyndighederne, som herefter ændrer din forskudsopgørelse, så du ikke mere betaler kirkeskat via din indkomstskat.

 

Du kan fremover vælge at blive opkrævet 1 gang om året (den 1. juni) eller 2 gange om året (den 1. april og 1. oktober). Nogle medlemmer vælger også at få hyppigere opkrævninger, hvis det passer bedre i økonomien.

 

Betaling og donationer

 

Din indbetaling opgives til skattevæsenet af os. Du vil få fradrag i din kapitalindkomst for din indbetaling. Skatteværdien er ca. 33%, hvilket betyder, at du faktisk kan betale 50% mere til os, uden at det koster dig mere. Det er selvfølgeligt frivilligt.

 

Hvis du ønsker at betale mere i form af donationer, kan du lave en 10-årig kontrakt (forpligtelses-erklæring) med os. Det betyder, at du får fradrag for det fulde beløb, ellers er der et øvre loft for fradrag på donationer.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kassereren i din valgmenighed.

Høve og Havrebjerg Valgmenigheder

Konfirmand 2019

se her

Gudstjenester:

 

Søndag den 27. januar:

Ved Gunner Lund-Sørensen

Kl. 9.00: Høve

Kl. 11.00: Havrebjerg

 

Søndag den 24. februar:

Ved Gunner Lund-Sørensen

Kl. 14.00 på Liselund

Foredrag bagefter

 

Andre arrangementer:

Tirsdag den 19. marts kl. 19.30

Foredrag om B.S. Ingemann af

Lars-Thorkild Bjørn

på Liselund

 

Onsdag den 27. marts

kl. 18.00

Generalforsamling i

Høve Valgmenighed

 

Torsdag den 4. april

kl. 19.30

Årsmøde i Havrebjerg

Valgmenighed

 

Den 24. og 25. maj:

Årsmøde i Grundtvigske Valg- og frimenigheder

 

Se det nye kirkeblad her

 

Find os på Facebook

 

På Facebook kan du bl.a. oprette eller deltage i diskussioner med andre af menighedernes medlem-mer eller inviterer til dine egne begivenheder.